Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MASSORET mas1ore4t l. -år- l. -ωr-, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(maso- 17571911. masso- 1674 osv.)
Etymologi
[jfr t. massorete, eng. mas(s)orete, fr. massorètes, pl.; av hebr. masoret, massoret (bättre form för massora), benämning på den samlade traditionen rörande det gamla testamentets text o. läsning (”massora”) o. äv. använt om de judiska lärda som arbetade med denna tradition]
(i fråga om ä. judiska förh.) teol. judisk lärd som arbetade med samlandet av ”massora” o. den gammaltestamentliga hebreiska textens oförändrade tradering; nästan bl. i pl. Sylvius Mornay 595 (1674). Zetterstéen SemSpr. 104 (1914).
Avledn.: MASSORETISK. teol. adj. till massora o. massoret. Den massoretiska texten. Dalin (1871). Den massoretiska punktationen. Zetterstéen SemSpr. 104 (1914).

 

Spalt M 436 band 17, 1943

Webbansvarig