Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MARKETERI mar1keteri4 l. markät1-, n.; best. -et l. -t; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta med fr. stavning. -ket- 1874 osv. -kett- 18571914. -quett- 1778)
Etymologi
[liksom t. marketerie av fr. marqueterie, till marqueter (se MARKETERA)]
(i fackspr.) dekorativ inläggning (se INLÄGGA 2) i trä (vanl. av annat träslag, stundom av pärlemor, elfenben, metall o. d.); äv. dels konkret, om inlagt arbete l. inlagt parti, dels abstraktare, om den dekorativa konstarten; jfr INTARSIA. Palmstedt Res. 14 (1778). Naturalistiskt hållna blommor i marketeri. Framtiden 1877, s. 99. Flerfärgat marketeri och förgyllda bronsbeslag utgöra prydnaderna (på möblerna). SvD(A) 1920, nr 35, s. 6.

 

Spalt M 335 band 16, 1942

Webbansvarig