Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MARINERAD mar1ine4rad, i Sveal. äv. -e3rad2, p. adj.; n. -at.
Etymologi
[jfr d. marineret, t. mariniert; av fr. mariné, avledn. av ä. fr. marin, havsvatten, till lat. mare, hav (se MAR)]
handel. om livsmedel: skadad av havsvatten, sjöskadad. NF 7: 1576 (1884). Marineradt kaffe. Jönsson Gagnv. 199 (1910). Kjellin (1927).

 

Spalt M 313 band 16, 1942

Webbansvarig