Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MARIENBAD, n.
Etymologi
[av t. marienbad; jfr d. mariebad, holl. mariabad, fr. bain-marie; av mlat. balneum Mariæ]
(†) tekn. o. kok. upphettning av innehållet i ett kärl (en gryta o. d.) gm kärlets placering i ett större kärl fyllt med kokande vatten, vattenbad. SvKock. 145 (1837). WoJ (1891).

 

Spalt M 307 band 16, 1942

Webbansvarig