Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MANUDUCERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr d. manuducere; av mlat. manuducere, föra vid handen, av lat. manus, hand, o. ducere, föra]
(†) handleda (ngn); vägleda. Schück VittA 1: 157 (i handl. fr. 1647). Huru juventus Gymnastica & Scholastica bör manuduceras. VDAkt. 1736, nr 199. Ekbohrn (1904).

 

Spalt M 277 band 16, 1942

Webbansvarig