Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MANIFEST man1ifäs4t, adj.; n. o. adv. =.
Etymologi
[jfr t. o. eng. manifest, fr. manifeste; av lat. manifestus, handgriplig, uppenbar, ögonskenlig, tydlig, till manus, hand; senare leden av obekant urspr. (jfr INFESTERA)]
som framträder klart i dagen, uppenbar, direkt märkbar; motsatt: latent; numera bl. (med.) om ärftligt anlag, sjukdom o. d. SKN 1841, s. 226. Landquist Fröding 70 (1916). Manifest skorbut. SvTandläkT 1932, s. 142. Möjligheten att hos människan framkalla manifesta symtom av sjukdomen. SvD(A) 1935, nr 192, s. 2.

 

Spalt M 244 band 16, 1942

Webbansvarig