Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MANIFEST man1ifäs4t, n. ((†) r. l. m. KFÅb. 1913, s. 278 (c. 1730)); best. -et (ss. r. l. m. -en); pl. = l. -er. Anm. Ordet användes förr äv. med lat. böjn., t. ex. RP 5: 197 (1635: manifesta, nom. pl.).
Etymologi
[jfr t. manifest, eng. manifest (i bet. 2), manifesto (i bet. 1), fr. manifeste, it. manifesto; av mlat. manifestum, substantiverat n. av lat. manifestus (se MANIFEST, adj.)]
1) offentlig(t) tillkännagivande l. program l. förklaring, särsk. av regering, parti l. partiledare o. d. Utfärda ett manifest. Låta ett manifest utgå. Wederläggning Och Wälgrundat Swar, På Thet Danske Manifest. (1644; titel). Adlersparres manifester (under revolutionen 1809) äro flera anmärkningar underkastade. HT 1918, s. 197 (1809). Allt häntydde på att Geijers manifest (i Litteraturbladet) kom som en bomb. 3SAH 14: 181 (1899). Den 20 februari 1909 utfärdade futuristerna ett manifest, författat av skalden Marinetti. NoK 56: 89 (1926). Årets socialdemokratiska manifest. SvD(A) 1932, nr 210, s. 4. jfr AMNESTI-, KRIGS-, VAL-MANIFEST m. fl.
2) sjöt. o. handel. förteckning över ett fartygs last, med angivande av avsändare, mottagare, fraktens belopp m. m.; kargo. PH 10: 526 (1776). SPF 1843, s. 194. 3NF 4: 596 (1925). jfr SKEPPS-MANIFEST. särsk. post. i utvidgad anv., om likartad förteckning över paketpostgods. Döss o. Lannge (1908).

 

Spalt M 244 band 16, 1942

Webbansvarig