Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAMELUCK mam1eluk4 l. MAMLUCK mamluk4, i bet. 1 äv. MAMLUK -lɯ4k, i bet. 1, 2 m.||ig., i bet. 3 r. l. m.; best. -en; pl. -er ((†) -ar (i bet. 1, 2) AAAngermannus FörsprKyrkiost. B 3 b (1587), Scherping Cober 2: 161 (1737); -or (i bet. 3) BoupptVäxjö 1815).
Ordformer
(mam- 1807 osv. mama-, mamma- 16101635. mame-, mamme- 1582 osv. -luck 1582 osv. -luk 15871932. -luke 1639)
Etymologi
[jfr t. mameluck, eng. mameluke, fr. mamelouk, it. mammalucco, mlat. mameluc, mameluchus; av arab. mamlūk, slav]
1) (numera vanl. mamluck) hist. person tillhörande det livgarde av slavar som Egyptens härskare på 1200-talet skaffade sig o. vars efterkommande efter den i Egypten dittills rådande dynastiens fall 1250 ss. en krigarkast behärskade landet fram till början av 1800-talet; i sht i pl. Schroderus Os. III. 1: 28 (1635). Grimberg VärldH 7: 206 (1936).
2) [med syftning på att mamluckerna (i bet. 1) urspr. voro i den mohammedanska läran uppfostrade barn av kristna föräldrar] (†) person som förnekar den kristna läran; avfälling; äv.: kättare; äv. vidsträcktare, om opålitlig o. hycklande person, skrymtare. PErici Musæus 1: 31 b (1582). The skadelige svenske mammelucker och affellinger med deres anhang vele komme buller åstad. RA I. 3: 906 (1597). Thenne Mammalucken, som war fallen ifrån then Lutherske til then Påfweske Läran. Schroderus Os. III. 2: 99 (1635). Månge Mammelucker och skrymtare få likväl en stilla död. Scherping Cober 1: 37 (1734). Bliberg Acerra 614 (1737).
3) (nästan bl. mamelucker) [med syftning på mamluckernas (i bet. 1) klädsel] i pl.
a) (†) om vida herr- resp. uniformsbyxor. BoupptVäxjö 1815. HLittSt. 1: 302 (1821). Långs de skarlakans-röda mameluckerna löpa dubbla guldgaloner. Gosselman Col. 2: 207 (1828; på officersuniform fr. Sydamerika).
b) (förr) av yngre flickor buret klädesplagg bestående av ett slags (broderade l. spetsprydda) byxholkar som fästes vid byxbenen o. räckte ned till smalbenen. Andersson (1845). De vida mameluckerna, hopsnörda nedtill, och med spetsar kring de små fötterna, förhöjde hennes näpna utseende på det högsta. Ridderstad Samv. 3: 183 (1851). Lagerlöf BarnM 5 (1930).
Ssgr: (jfr 3 a) MAMELUCK-BYXOR, pl. (†) = mameluck 3 a. Hjärne DagDrabbn. 344 (i handl. fr. 1809). Lange Klemm 155 (1854).
(jfr 3 a) -PANTALONGER, pl. (†) = -byxor. MagKonst 1833, s. 56.
(jfr 3) -ÄRM. [trol. med syftning på vidden] (†) Ärmarne med en söm, i allmänhet mameluckärmar kallade. MagKonst 1831, s. 32 (på herrkostym).
Avledn.: MAMELUCKERI, n. (†) till 2: opålitlighet, falskhet. SOlai Epinus D 1 a (1624).
MAMELUCKISK, adj. (-isk 1807 osv. -luksk 1896 osv.) adj. till mameluck 1. Weste (1807). Essén Eur. 220 (1926).

 

Spalt M 156 band 16, 1942

Webbansvarig