Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MALVOASIR mal1vωasi4r l. -vo- l. -vå-, l. 01—, l. MALVASIR mal1vasi4r, förr äv. MALVE(R)SIR l. MALMASIR l. MALME(R)SIR l. MALMOSIR, r. l. m. (Sundén (1887) osv.) l. (numera mindre br.) n. (VinkällRSthm 27/11 1562, Lagerlöf Troll 2: 108 (1921)); best. -en, äv. -n, ss. n. -et; förr äv. MALVA(R)SI l. MALVERSI l. MALMASI l. MALME(R)SI l. MALMORSI l. MALMSI l. MALMA(R)SIN, n. Anm. Numera användes ofta, i sht i fackspr., den fr. formen malvoisie (med fr. uttal), t. ex. SvUppslB (1934), SystemABLundPriskur. Febr. 1940, s. 12.
Ordformer
(malmarsier 1582. malmarssijn 1543. malmas(z)ie (-sij) 1541c. 1613. malmasier 1538c. 1635. malmasin 1640. malmersi(j) (-sy) 15341602. malmersier 1555. malmersijn 16411652. malmersseij 1555. malme seer 1550. malmesi(j) (-sy) 15491755. malmesier (-sijr, -syr) 15501700. malmorsi 1534. malmosier 1631. malmsey 1815. malmsij 1556. maluaser 1562. malvarsij 1618. malvasi(e), i ssg 17381797. malvasir (-ua-, -sier, -sijr) 1578 osv. malvasy 1609. malverseer 16131615. malversey 1636. malvesier (-si(j)r) 16221862. malvoasir 1886 osv. malvoisier (-sir) 18391936. marmezsij 1577)
Etymologi
[fsv. malmesie (SthmSkotteb. 1: 360), maluasia (PMånsson 409); jfr mnt. malmesie, malmesēr, malmesīr, mht. malmasier, t. malvasier, m., eng. malvoisie, malvasia, malmsey, fr. malvoisie, it. malvasia, malvagia, sp. malvasia, mlat. malmasia; till MONEMVASIA, namn på en stad i södra Grekland (gr. Μονεμβασία, it. Napoli di Malvasia)]
om olika slag av söta starkviner; urspr. om ett vin från trakten av den sydgrekiska staden Monemvasia, senare äv. om viner från andra trakter (Grekland, ön Madeira, Kanarieöarna, Azorerna, Spanien); i fråga om nutida förh. om ett slags söt, fyllig madera. TullbSthm 1534—36, s. 2 b. Giff henne (dvs. barnaföderskan efter barnsbörden) dricka gott malmasier, eller annat gott wijn. BOlavi 167 a (1578). Det ädla malvoasir, Söderns ära och alla vinsorters krona. Lagerlöf Troll 2: 108 (1921).
Ssg: MALVOASIR-VIN. [jfr t. malvasierwein] (numera bl. tillf.) VinkällRSthm 1556. Verd. 1884, s. 184.

 

Spalt M 152 band 16, 1942

Webbansvarig