Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MALTES malte4s, m.; best. -en; pl. -er; l. MALTESER malte4ser, m., om djur m. l. r.; best. -n; pl. =; l. MALTESARE malte3sare2 l. 0400, m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Ordformer
(-es 1928 osv. -esare 1795 osv. -eser 1851 osv. -eserne, pl. best. 1751)
Etymologi
[jfr t. malteser, eng. o. it. maltese; till MALTA (jfr MALTA-)]
1) manlig invånare på ön Malta i Medelhavet; i pl. äv. utan hänsyn till kön. Holmberg 2: 69 (1795). Engström Zorn 150 (1928).
2) (†) elliptiskt för: malteserriddare. Hasselquist Resa 130 (1751).
3) (i formen malteser) (tillf.) elliptiskt för: malteserhund. SvD(A) 1930, nr 237, s. 24.
4) ss. ssgsled, för att beteckna ngt som har samband med (hör till l. härstammar från o. d.) Malta l. (den under ngn tid på Malta residerande) johanniterorden.
Ssgr (till 4): A (†): MALTES-RIDDARE, se C.
B (mera tillf.): MALTESAR-KORS, se C.
C: MALTESER-DRÄKT. johanniterordens dräkt. Wieselgren Samt. 156 (1877, 1880).
-DUVA. zool. ett slags vanl. enfärgad tamduva hörande till gruppen hönsduvor. 4Brehm 8: 40 (1926).
(jfr 3) -HUND. [jfr t. malteserhund, eng. maltese dog] ett slags lång- o. mjukhårig dvärghund. SvD 1899, nr 312 A, s. 1.
-JORD. (förr) ett slags fin lera (från Malta) såld i stämplade kakor, med medicinell anv.; sigillera. Rinman 2: 124 (1789). Åstrand (1855).
-KORS. [jfr t. malteserkreuz] (maltesar- 1844. malteser- 1746 osv.) herald. kors med lika armar som smalna mot midten o. vars ändar äro kluvna i två spetsar (användt bl. a. ss. ordenstecken på johanniterriddarnas dräkt), johanniterkors. Uggla Herald. 65 (1746).
-ORDEN. [jfr t. malteserorden] johanniterorden. PT 1758, nr 87, s. 3.
-ORDNING. (†) = -orden. RP 8: 644 (1641).
-RIDDARE. (maltes- c. 1750. malteser- 1592 osv.) [jfr t. malteserritter] johanniterriddare. Carl IX Cal. 79 (1592). Grimberg VärldH 6: 220 (1935).
-SVAMP. [jfr t. malteserschwamm, -pilz, eng. maltese mushroom] bot., farm. (förr ss. blodstillande medel använd drog av) den svampliknande parasitväxten Cynomorium coccineum Lin. (som växer i medelhavsländerna). Synnerberg (1815). 3NF 5: 253 (1926).

 

Spalt M 150 band 16, 1942

Webbansvarig