Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MALMÖISK, äv. MALMÖGISK l. MALMOGISK, adj.
Ordformer
(-mog- 1713. -mö- 1675. -mög- 1527. -esk 1675. -isk 15271713)
Etymologi
[till MALMÖ resp. till Malmogia, nylat. form för MALMÖ]
(†) malmö-; särsk. i sådana uttr. som malmöisk recess o. d., om de uppgörelser (”recesser”) som avslötos i Malmö 1524 resp. 1662. Thet Malmögiske fforbundt. G1R 4: 352 (1527). Denn Malmöeske Recessen, A:o 1662 uprettat, .. förårdnar, att (osv.). HSH 31: 396 (1675). Hofwerberg Nyck. A 2 b (1713).

 

Spalt M 146 band 16, 1942

Webbansvarig