Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MALMÖ- mal3mø~.
Etymologi
[ssgsform till stadsnamnet MALMÖ]
som härstammar från l. är utmärkande för osv. Malmö; i ssgr.
Ssgr: MALMÖ-BO, m.||ig. invånare i Malmö. SöndN 1862, nr 16, s. 1.
-FEBER. (†) med. viss febersjukdom (”rötfeber”) som förekom i Sverge (med början i Malmö) år 1767. Ilmoni Sjukd. 3: 393 (1853).
-KRITA, r. l. f. (i fackspr.) visst slags slammad krita (från Kvarnby invid Malmö). HantvB I. 1: 147 (1934).

 

Spalt M 146 band 16, 1942

Webbansvarig