Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MALJ mal4j, sbst.
Ordformer
(mail 1837. i ssgr: maill- 1734 (: maill-spel). maille- 1734 (: maille-bahn). malie(n)- 1705 (: maliebaan, malienban). malj- 1837 (: malj-spel)1889 (: maljspel))
Etymologi
[av fr. mail, av lat. malleus, hammare]
(i fråga om ä. utländska, i sht fr. förh.) ett slags spel med träklot vari det gällde att med en träklubba driva fram klotet genom en båge anbragt i ändan av en 400—500 steg lång allé. Pfeiffer (1837).
Ssgr (i fråga om ä. utländska, i sht fr. förh.): A: MALJ-BANA, r. l. f. (malj- (maille-) 17341843. malie- 1705. malien- 1705) plats där ”maljspelet” övades. Kurck Lefn. 42 (1705). Dalin FrSvLex. 2: 91 (1843).
-SPEL. Serenius Dict. (1734; under mall). Björkman (1889).
Ssg: maljspels-trä. Björkman (1889).
-SÄLLTRÄ. (maille-) (†) maljspelsträ. Serenius Dict. (1734; under malleable).
B (†): MALJE- l. MALJEN-BANA, se A.

 

Spalt M 128 band 16, 1942

Webbansvarig