Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MALEFITSRÄTT, m.
Ordformer
(malefittz rätt)
Etymologi
[jfr ä. d. malefitsret, ä. t. malefizrecht, t. malefizgericht; av t. malefiz, av lat. maleficium, brott, till malefacere, handla illa, begå brott, av male, illa, ondt, o. facere, göra, samt RÄTT, r. l. m.]
(†) brottmålsdomstol; krigsrätt. G1R 10: 247 (1535).

 

Spalt M 126 band 16, 1942

Webbansvarig