Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MALAPROPÅ mal1apropå4 l. -prå- l. -prω-, l. 01—, adv.
Ordformer
(mal a propos 17161904. mal apropos 1846. mal-apropå 1864. malapropå 1932. malapråpå 19121941)
Etymologi
[av det fr. uttr. mal à propos, av mal, illa, o. à propos (se APROPÅ)]
(numera knappast br.) i otid, olägligt, olämpligt. Swedberg Schibb. 282 (1716). Det föreföll mig som hade mitt besök varit hvad man kallar ”mal-apropå”. Blanche Bild. 3: 146 (1864). Östergren (1932).

 

Spalt M 124 band 16, 1942

Webbansvarig