Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MALAJ malaj4, sbst.2, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[eg. skämtsam anv. av MALAJ, sbst.1]
(skämts., starkt vard.) värnpliktig som inskrivits ss. icke vapenför o. fullgör sin värnplikt ss. militärarbetare l. skrivare o. d. Beväringsvisa 4 (1904). SvD(A) 1934, nr 280, s. 11.
Ssg (skämts., starkt vard.): MALAJ-KOMPANI. jfr kompani 4. Korridor M, där malajkompaniet ligger förlagt. DN(A) 1933, nr 203, s. 7.

 

Spalt M 123 band 16, 1942

Webbansvarig