Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAKULATUR mak1ulatɯ4r l. -ɯl-, r. l. m. l. f. (VDAkt. 1699, nr 139, osv.), äv. n. (HH XIII. 1: 187 (1565) osv.); best. -en, äv. -n, ss. n. -et; pl. (i bet. 1) -er.
Ordformer
(makelat- 1680. makelt- 1648. maklat- (-c-) 16751722. maklet- 1673. makulat- (-c-) 1565 osv.)
Etymologi
[jfr d. makulatur, t. makulatur, ä. eng. maculature, fr. maculature; till p. pf.-stammen i lat. maculare (se MAKULERA)]
1) (†) ändring (i manuskript) gm tillägg l. överstrykning l. radering; äv. konkretare. I .. Requisitioner upföres quantiteten af persedlarne med rena Bokstäfver och ej med Zifror, hvarjemte ei några inflickningar och maculaturer tillåtes. PH 5: 3443 (1752). Hälst de i kammaren författade protocoller kunna undergå maculatur och obehageliga tilsättningar. VDAkt. 1778, nr 305.
2) nedsmutsat l. nedfläckat (o. värdelöst) papper; numera företrädesvis: kasserat l. ss. (relativt) värdelöst ansett papper som användts till dokument l. tryckalster l. brev o. dyl. (o. som lämpar sig för vissa enklare ändamål, t. ex. till omslag l. bränsle l. underlag för tapeter o. d.); ofta om avfallspapper vid tryckeri; äv. mer l. mindre oeg. l. bildl., särsk. om värdelös l. osäljbar litteratur. Schroderus Dict. 124 (c. 1635). Med pennan .. schrifwom wij på rent papper, (icke på fläckiott, eller plånpapper, och maculatur). Dens. Comenius 731 (1639). Hur mången såg sin bok en tijd i värde vara / Hvars Vers för Maklatur nu kring i staden fara? Düben Boileau Sat. 51 (1722). Maculatur eller så kalladt Sveppapper finnes till salu här på Boktryckeriet. LdVBl. 1826, nr 37, s. 4. Det torde lyckligtvis höra till sällsyntheterna att arkivet å ett gammalt gods slumpas bort såsom makulatur. DN(A) 1933, nr 59, s. 1.
3) (†) koncept, kladd. Han swaredhe, att thet registher, som Claes Jörenssonn hade förskickedht hijtt (till räntekammaren), skulle icke ware thet rätte, vthan itt maculatur och förloredth. HH XIII. 1: 187 (1565). Thette .. skrefs rendt efter mitt maculatur och blef öfverantvardet h. k. M:t på dette sätt. RA I. 2: 372 (1569). Som det var mycket vårds-löst skrifvit, på många ställen corrigeradt och liknade ett maculatur, så (osv.). Benzelstierna Cens. 238 (1744).
Ssgr (till 2): MAKULATUR-ARK, n. boktr. tryckark som kasserats l. skall kasseras. Almqvist Amor. XXV (1839). HantvB I. 5: 439 (1937).

 

Spalt M 112 band 16, 1942

Webbansvarig