Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAKAN l. MAKEN, adj. oböjl. (jfr anm. nedan).
Ordformer
(-an 16211749. -en 17291867)
Etymologi
[utvecklat ur MAKE 3 i uttr. maken till ngt under inflytande av (en) tocken o. likartade uttr.]
(†) liknande, sådan. Aldrigh man hafwer hördt ell sedt, / En makan list at wara skedt. Forsius Fosz 292 (1621). De säya (om ett visst gevär) .. at dhe finna intet makan Wapn. Rålamb 8: 87 (1691). Aldri wore wij uppå makan et Tåg. Dahlstierna (SVS) 171 (c. 1700). Aldrig har jag hördt makan ovett. Modée FruR 62 (1738). Maken prestgård jag ej sett. Sehlstedt 3: 110 (1867).
Anm. Enstaka förekommer pl.-formen makna i uttr. bliva makna, bliva äkta makar (jfr MAKE 5). Då skulle de, som här skull’ ärna blifwa makna (dvs. bliva makar), / Först wara utan synd. Runius (SVS) 1: 292 (1713).

 

Spalt M 86 band 16, 1942

Webbansvarig