Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAKA, adj.1
Etymologi
[uppkommet gm bortfall av -t i n. sg. makat i uttr. makat råd]
(†) i uttr. maka råd, = makat råd (se MAKA, v.1 2 c slutet). Kan och fuller vara betenkeligtt, om sådane tilbudh sincera fide skee eller med maka rådh. AOxenstierna 2: 278 (1616). Schenberg (1739).
Ssg: MAKE-RÅD. [sv. dial. makaråd] (†) = maka råd. Om ett make-råd och stämpling haas för händer. Rosenfeldt Vitt. 239 (c. 1680).

 

Spalt M 81 band 16, 1942

Webbansvarig