Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAGNIFIKAT, sbst.1, n.; best. -et.
Ordformer
(-fic-)
Etymologi
[till MAGNIFIKUS; jfr LEKTORAT, REKTORAT m. fl.]
(†)
1) om en rektor magnifikus’ ämbete l. ämbetstid. ConsAcAboP 1: 409 (1649; om ämbetstid). Att .. Ericus Achrelius .. skulle till nästa åhret Magnificatet opå sigh tagha. Därs. 441 (1650). Därs. 5: 429 (1684).
2) installation av rektor magnifikus. ConsAcAboP 1: 556 (1653). Slöts att till magnificatet biudes allenast professores, assessores (m. fl.). Därs. 4: 320 (1676).
Ssg (till 2; †): MAGNIFIKATS-GÄSTABUD. gästabud i samband med installation av rektor magnifikus. ConsAcAboP 1: 443 (1650).

 

Spalt M 55 band 16, 1942

Webbansvarig