Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAGNESIUM maŋne4sium, äv. 0302, n.; best. -iet, i best. anv. dock vanl. utan slutartikel.
Etymologi
[jfr t. o. eng. magnesium, fr. magnésium; till MAGNESIA]
kem.
1) (†) mangan (som ingår i brunsten); jfr MAGNESIA 1. Rinman JärnH 125 (1782). (J. G.) Gahn beviste .. att .. (brunsten) kunde reduceras till en metall, åt hvilken han gaf namnet Magnesium. Berzelius Kemi 2: 127 (1812). Synnerberg 1: 50 (1815).
2) ett metalliskt grundämne (som ingår i magnesia); jfr MAGNESIA 3. Lyceum 2: 146 (1811). Berzelius Kemi 3: 128 (1818). Starck Kemi 141 (1931).
Ssgr (till 2; i fackspr.): MAGNESIUM-BAND. om till ett band utdraget stycke magnesium. Roosval Schmidt 111 (1896).
-BLIXT. blixt (se d. o. 2 f) framkallad gm antändning av magnesium (vanl. i pulverform). Roosval Schmidt 114 (1896).
Ssgr (mera tillf.): magnesiumblixt-lampa. jfr blixt-lampa 2. -ljus, n. jfr blixt-ljus 3. -patron, r. jfr blixt-patron. Ekenberg (o. Landin) 316 (1890).
-pulver. jfr blixt-pulver 2.
-LAMPA. (numera bl. tillf.) i sht fotogr. lampa, särskilt konstruerad att (medelst magnesiumpulver) frambringa blixtljus, blixtlampa (se d. o. 2). PriskurHasselblad 1893, s. 279. Auerbach (1911).
-LINJE. spektrallinje som utvisar förekomst av magnesium. Arrhenius Värld. 125 (1906).
-LJUS, n. ljus som uppkommer vid förbränning av magnesium; särsk. (i sht fotogr.) om magnesiumblixtljus. NF 2: 191 (1876).
-PULVER. i sht fotogr. jfr -blixt. PriskurHasselblad 1893, s. 281.
-SALT, n. salt av magnesium. Berzelius ÅrsbVetA 1840, s. 107.
-TRÅD. (numera mindre br.) jfr -band. Hellberg Samtida 10: 124 (1873). Klint (1906).

 

Spalt M 49 band 16, 1942

Webbansvarig