Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAGNANERI maŋ1naneri4 l. —01, äv. med fr. uttal, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -ie)
Etymologi
[jfr t. magnanerie; av fr. magnanerie, avledn. av. sydfr. dial. magnan, silkesmask]
(i fackspr., mindre br.) byggnad för förvaring o. uppfödande av silkesmaskar. Boheman ÅrsbVetA 1849—50, s. 140. Strindberg SvÖ 4: 124 (1891). 2NF 25: 519 (1916).

 

Spalt M 47 band 16, 1942

Webbansvarig