Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAGDEBURGSK mag3de~bur2jsk l. 40~1, äv. MAGDEBURGISK ~bur2gisk l. 40~10, l. -jisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(magde- 1635 osv. -burgisk 16351911. -burgsk 1853 osv. meideborgisk 1573)
Etymologi
[jfr t. magdeburgisch; till stadsnamnet MAGDEBURG]
som har avseende på l. är hemmahörande i l. härstammar från l. har tillvärkats i Magdeburg. Schroderus Os. 1: 538 (1635). Det .. s. k. magdeburgska försöket. Moll Fys. 1: 50 (1897; jfr a nedan). särsk. —
a) fys. i uttr. (de) magdeburgska halvkloten, ngn gg hemisfärerna, förr äv. halvkulorna, om tvenne av den tyske fysikern o. borgmästaren i Magdeburg O. v. Guericke 1654 förevisade ihåliga halvklot av metall vilka lades tillsammans med kanterna mot varandra, varefter luften utpumpades ur den så bildade metallkulan, som därefter kraftigt sammanhölls av den yttre luftens tryck. Poppe Phys. 73 (1832). De s. k. Magdeburgska halfkulorna. Fock 1Fys. 167 (1853). Moll Fys. 1: 44 (1897).
b) (†) substantiverat, i sg. obest., om visst slags tyg från Magdeburg. TullbSthm 27/10 1573.

 

Spalt M 23 band 16, 1942

Webbansvarig