Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAGDEBURG- mag3deburj~ l. MAGDEBURGER -burjer~ l. MAGDEBURGS- -burjs~.
Ordformer
(magde- 1558 (: Magdeburgz lakan) osv. megde- 1573 (: Megdeborger lackann). meijde- 1558 (: Meijde Burckz Lakann). -borg- 1573 (: Megdeborger lackann). -burck- 1558 (: Meijde Burckz Lakann). -burg- 1558 (: Magdeburgz lakan) osv.)
Etymologi
[av det tyska stadsnamnet MAGDEBURG]
i ssgr, för att beteckna att ngt har avseende på l. är hemmahörande i l. härstammar från l. har tillvärkats i Magdeburg.
Ssgr: A: MAGDEBURG-HALVKLOTEN~020, pl. best. (-burg- 18861912. -burger- 1886) fys. magdeburgska halvkloten (se magdeburgsk a). Wijkander Fys. 1: 151 (1886).
-HALVKULORNA, pl. best. (magdeburg- 1892. magdeburger- 18601888) (†) = -halvkloten. Berlin Schabus 96 (1860). Wijkander o. Holmström Naturl. 3: 18 (1892).
B: MAGDEBURGER-ALN. (förr) om ett alnmått gällande i Magdeburg. RelCur. 348 (1682).
-HALVKLOTEN, -HALVKULOR, se A.
-LAKAN. (-burger- 1573. -burgs- 1558) (förr) tillvärkat i Magdeburg. TullbSthm 26/7 1558. Därs. 19/5 1573.
-PARDON. (tillf.) sådan ”pardon” som gavs av de kejserliga vid Magdeburgs erövring 1631, skoningslöst dödande. Topelius Fält. 1: 54 (1853).
-VITT, n. (föga br.) kem. (ss. handelsterm använd) benämning på blyvitt. Starck Kemi 182 (1931).
C: MAGDEBURGS-LAKAN, se B.

 

Spalt M 23 band 16, 1942

Webbansvarig