Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÖVJERSKA löv3jerska2 l. 3v-, förr äv. LEVJERSKA l. LÖVERSKA, f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(lef(f)uier- (leffier-, läffvier-) 15661631. lejor- 1639. läffvior- 1640. lövjer- (löf(v)jer-, löfjär-, löf(fu)ier-) 1619 osv. löf(f)uer- 16151626)
Etymologi
[sv. dial. lövjerska, löverska, löveska, löviska; avledn. av LÖVJA, v., l. LÖVJARE; formen löverska sannol. en sidoform uppkommen i anslutning till LÖV, sbst.1 (jfr 3 nedan), liksom den hos Hyltén-Cavallius Vär. 1: 310 (1864) anträffade formen löviska (se GGranberg i Budk(Brage) 1932, s. 17 f.)]
1) (numera bl. ålderdomligt l. i kulturhistorisk skildring) kvinna som (yrkesmässigt) utövar trolldom; trollkvinna; besvärjerska; signerska. LPetri Kyrkiost. 71 b (1566). Förhördes thenn lefuierskenn Timbermans Barbro, och sade honn sigh Kunne månge läsninger. SthmTb. 10/10 1597. Swebilius Cat. 2: 6 (1689). Väring Vint. 104 (1927).
2) (†) övernaturligt, kvinnligt väsen, kvinnlig dämon o. d. Vardt tå ett mäkta stort öfverfall i tornet, med nattligt gisslande och fläktande samt blålågor och gastagny, såsom af löfjärskor och tomtegubbar. Runeberg ESkr. 1: 226 (c. 1825). Almqvist Skälln. 66 (1838). Onda andar, löfjerskor och slikt, drefvo nattetid sitt oväsen kring (run)-stenen. Rydberg Vap. 64 (1891).
3) [anslutet till LÖV, sbst.1] (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) kvinnligt naturväsen som håller till i lundar, lövskog o. d. Löf-Trädens Rå (Löfjerskor). Wikström ÅrsbVetA 1839—42, s. 601. Afzelius Sag. 2: 145 (1840). Även hos oss möter föreställningen om den risk, som fällande av träd medför på grund av att lövjerskor o. a. varelser kunna förtörnas. FolklEtnSt. 3: 9 (1922).

 

Spalt L 1971 band 16, 1942

Webbansvarig