Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÖVJERSK, adj.
Ordformer
(leffuiersk)
Etymologi
[till LÖVJERI]
(†) som har avseende på l. innehåller ”lövjeri”, trolldoms-. Leffuierske handlingar skal man vndfly. Forsius Fosz 539 (1621). Leffuierske Verser. Därs. 540.

 

Spalt L 1971 band 16, 1942

Webbansvarig