Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÖVJERI löv1jeri4 l. 1v-, förr äv. LEVJERI l. LÖVERI l. LEVERI, n.; best. -et, äv. -t.
Ordformer
(lefje- (lef(f)ie-, lef(f)vie-, lefvje-, läfie-) 15621873. lijvie- 1627. lyf(f)ie- 15951630. lövje- (löfje-, löfie-, löf(f)vie-) 16311916. lefve- 1596. löfve- 16411698)
Etymologi
[avledn. av LÖVJA, v.]
(numera bl. ålderdomligt l. i kulturhistorisk skildring) trolldom; signeri; besvärjelse; särsk. i uttr. bruka lövjeri, bruka l. praktisera trolldom, förr äv. läsa lövjeri, läsa (en) besvärjelse. LPetri Exorc. D 8 b (1562). Then qwinnan vthi Odensala Sokn, som .. brukat lyfierij medh ett soll. UppsDP 1/10 1595. (Han har) brukat lefwierij mz ormabeen och ormanacker. ÄARäfst 108 (1596). Läsa eller skriffua Gudz H. Nampn och ord, öffuer Qwesan och andra Siukdomar .. Thet kalles itt Lefierij och Signerij. L. Paulinus Gothus Ratio 116 (1617). Hustro Brijta hafwer lärdt sin stiufdotter läsa löfwierij. ÅngermDomb. 1646, fol. 1. KyrkohÅ 1916, s. 258.

 

Spalt L 1971 band 16, 1942

Webbansvarig