Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÖPE 3pe2, sbst.3, n. (Wallenius Proj. F 4 b (1682) osv.), äv. r. l. m. (Warg 507 (1755), Hammar (1936)); best. -et resp. -en; pl. (knappast br.) -en (Dalin (1853), LoW (1911)) resp. -ar (Sahlstedt (1757), WoJ (1891)).
Ordformer
(löpe 1538 osv. löppe 1690)
Etymologi
[jfr d. løbe, nor. lø(i)pe, nyisl. hleypir; avledn. av LÖPA, v.2 3; jfr LÖPA, v.1 VI 3]
1) (vid ostberedning användt medel som innehåller) ett i magsaften förekommande enzym (kymosin) som har förmågan att överföra mjölkens kasein i parakasein, vilket vid närvaro av kalksalter utfäller ost; urspr. särsk. om (den torkade) löpmagen (l. inre delen därav) hos vissa idisslare (särsk. späda kalvar); bland lapparna äv. om inälvorna av vissa fiskar; numera vanl. om ett fabriksmässigt framställt preparat (extrakt ur kalv- l. svinmage); jfr KESE, sbst.2 2, KES-MAGE. VarRerV 28 (1538). Så måste en godh Huushållare beflijta sig att hafwa gått Löpe i förrådh, som tienar sedan till att ysta och annat. Rålamb 13: 56 (1690). Linné FörelDjurr. 67 (1748). NoK 99—100: 167 (1931). — jfr GETA-, KALV-, NATUR-, OST-LÖPE m. fl.
2) (†) löpmage. Tidén Bosk. 106 (1841). Löpet är idislarnes egentliga mage. Lundberg HusdjSj. 311 (1868).
Ssgr (i allm. till 1): A: LÖP-EXTRAKT. (löp- 1881 osv. löpe- 19051930) Grotenfelt Mejerih. 217 (1881).
-LÄGGA, v., -ning. (i fackspr.) tillsätta (mjölk) med löpe; i sht i pass. o. ss. vbalsbst. Miölken .. värmes, löplägges och ystes. Linné Skr. 5: 182 (1732). LAHT 1922, s. 34.
(jfr 2) -MAGE. veter. o. zool. hos idisslare: den avdelning av magen som har magsaftskörtlar o. där resorptionen av födan försiggår. SvTyHlex. (1851). NoK 36: 153 (1924).
-OST. (löp- 1762 osv. löpe- 18861922. löpes- 1902. löps- 1736) ost vid vars beredande löpe användts. Broocman Hush. 3: 10 (1736). Rig 1923, s. 100.
-SÄTTA, v. -ning. (i fackspr.) löplägga; i sht i pass. o. ss. vbalsbst. 80 liter skummjölk löpsattes. LAHT 1911, s. 655.
-VATTEN. (löp- 1746 osv. löpe- 1822. löpes- c. 17101764) (i sht förr) vatten vari löpe lagts o. som tillsättes mjölk för löpning; jfr kes-vatten. Valleria Hush. 42 (c. 1710). Grotenfelt Mejerih. 211 (1881).
B: LÖPE-EXTRAKT, -OST, se A.
-PULVER. löpe i pulverform. LAHT 1888, s. 344. Därs. 1929, s. 672.
-SKINN. (i vissa trakter) De torkade löpmagarna kallas löpeskinn. LB 3: 481 (1905).
-VATTEN, se A.
C (†): LÖPES-OST, -VATTEN, se A.
D (†): LÖPS-OST, se A.

 

Spalt L 1900 band 16, 1942

Webbansvarig