Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÖJTNANT löj3tnan2t (Anm. Den äldre (i Finl. ännu gängse) accentueringen04 förekommer ännu ngn gg i vers (numera dock bl. skämts.). Runeberg 1: 198 (1836). Jensen Puschkin 179 (1889)), m., i bet. 2 b m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(laute- 1557. leut- (leupt-, leute-, leutte-, leuti-, leyte-) 1594 c. 1730. lÿde-, lÿt(t)e- 15671593. lieut(e)- 16291855. lut(h)e- (lut-, lut(h)i-, lut-) 15351644. lyt(e)- 16111679. löjt- 1801 osv. -namp(n)t(t) (-nambt) 15351709. -nan(n)t(th) 1545 osv.)
Etymologi
[jfr d. løjtnant, ä. t. lütinampt, lutenant, t. leutnant; ytterst av fr. lieutenant, av lieu, ställe, av lat. locus (se LOKAL, adj.), o. tenant, p. pr. av tenir, hålla, av lat. tenere, hålla (se TÄNJA); eg.: ställföreträdare]
1) vid krigsmakten: ställföreträdare (o. närmaste medhjälpare), i sht för högre befälhavare; utom i fråga om ä. förh. numera bl. ss. senare led i ssgr betecknande innehavare av den militära graden närmast under den som första ssgsleden anger. Så skal och Göstaff bliffue på Slottet (Viborg) hoss tigh fför en lutinant. HFinlH 1: 246 (1545). Gilbert öffuerstens Lutinant. StallRSthm 1572—73, s. 10. Prophossens Lutenamptt. KlädkamRSthm 1592 C, s. 23 b. General-Gewaldigern eller desz Lieutenant. LMil. 1: 251 (1683). SvH 4: 305 (1904; om förh. i slutet av 1500-talet). jfr (†): Ath hans (dvs. dr Anders Olssons) lutinanth, doctor Hans Tommeszonn, bruker och sijnn gamble konst, thätt ytterste och bäste som hann kann. G1R 28: 240 (1558). — jfr AMIRAL(S)-, FÄLTMARSKALKS-, FÄNRIKS-, GENERAL-, GEVALDIGER-, KAPTEN-, ÖVERSTE-LÖJTNANT m. fl.
2) [specialfall av 1] officer med tjänsteställning närmast under kapten o. ryttmästare (l. motsvarande befälhavare i äldre tid l. utomlands) o. vid behov tjänstgörande som denne befälhavares ställföreträdare; stundom ss. enbart militär titel utan motsvarande befattning; äv. med bestämning inledd av prep. i l. vid, förr äv. av l. under, betecknande regemente, truppslag o. d. Nogra Lutinampter .. szom agta på theris (dvs. hövitsmännens) embete i theris frawaru. G1R 10: 26 (1535). OxBr. 5: 20 (1613: under). Torstenson är Leutenant af guardet. Stenbock (o. Oxenstierna) Brefv. 1: 208 (1702). Hans yttre röjde en ung löjtnant, / Det var Sandels’ adjutant. Runeberg 2: 76 (1848). Hallström Händ. 200 (1927). — jfr ARTILLERI-, BONDE-, DAG-, DRABANT-, ENSPÄNNAR-, FORTIFIKATIONS-, GARDES-, HUSAR-, INFORMATIONS-, MARIN-, MUSIK-, PREMIÄR-, RESERV-, STABS-, UNDER-LÖJTNANT m. fl. — särsk. i utvidgad anv., ss. titel för viss överordnad befattningshavare inom vissa kårer som äro organiserade efter militärt mönster.
a) ss. senare led i ssgr vilkas första led anger kåren o. d., t. ex. BRAND-, JAKT-, LOTS-, POLIS-, STADS-LÖJTNANT.
b) (manl. l. kvinnlig) officer i frälsningsarmén med rang närmast under kapten. Stridsropet 1883, nr 3, s. 3.
Ssgr (i allm. till 2; i sht mil.): A (numera bl. i -spoling): LÖJTNANT-BOSTÄLLE, se B.
(1) -GENERAL. [efter fr. lieutenant général] (†) ställföreträdande högste befälhavare; generallöjtnant. RARP 6: 316 (1658). Rosenfeldt Tourville (1698; i titel).
-GLOP, se B.
(2) -MEKANIKUS. (†) viss befattningshavare med löjtnants grad vid flottans tekniska stat. SthmStCal. 1787, s. 88. SvNorStatscal. 1823, s. 57.
(2) -MODELLÖR. (†) viss befattningshavare med löjtnants grad vid fortifikationen. FörtStämplPpr 14/1 1748, s. 3 b. SthmStCal. 1776, s. 78.
-SPOLING, -SÄTE, se B.
B: LÖJTNANTS-BENA, r. l. f. (vard. o. skämts.) om nackbena. SD(L) 1897, nr 528, s. 5.
-BESTÄLLNING. mil. jfr beställning 1 a β γ’. Henel 1735 94 (1736).
-BOSTÄLLE~020, äv. ~200. (löjtnant- 1695. löjtnants- 1849 osv.). (förr) till löjtnantsbeställning anvisat boställe. Carl XI AlmAnt. 339 (1695).
-CHARGE. (†) = -beställning. LMil. 4: 1229 (1700).
-EPÅLETT. till löjtnants (parad)uniform (numera bl. paraduniform vid marinen) hörande epålett; i sht i pl. ASScF VIII. 2: Minnestal 5 (1867).
-FULLMAKT~02 l. ~20. PH 9: 415 (1770).
-GENI. (föraktligt) om (högre) militär befälhavare, huvudsakligen lämpad för de begränsade militära uppgifter som en person i löjtnants ställning har att fylla. Athena 61 (1917; om Alexander den store). jfr Holm BevO 161 (cit. fr. 1890).
-GLOP. (löjtnant- 1901. löjtnants- 18761918) (vard. o. föraktligt) jfr -spoling. Hedberg Dagt. 12 (1876). Andersson Amér 98 (1918).
-HJÄRTA. trädg. o. bot. växten Dicentra spectabilis (Lin.) Dl., med lysande röda, hjärtformiga blommor (i Sv. odlad ss. prydnadsväxt); ofta i pl. Langlet Husm. 749 (1884).
-LÖN.
-SPOLING. (löjtnant- 1926. löjtnants- 1897 osv.) (vard. o. föraktligt) om ung löjtnant. Ahrenberg Landsm. 150 (1897).
-SÄTE. (löjtnant- 16911694. löjtnants- 16831695) (†) = -boställe. GenMRulla 25/9 1683. Carl XI AlmAnt. 316 (1695).
-UNIFORM, r.
Avledn.: LÖJTNANTSKA, förr äv. LÖJTNANTERSKA, f. (-nanterska (-erskia) 16341670. -nantska 1662 osv. -nanska 16821761) (utom i fråga om ä. förh. numera bl. i Finl.) till 2: hustru till l. änka efter löjtnant. Rudbeckius MemPubl. 124 a (1634). Han synade noggrant allt linne, / som löjtnantskan hade lagt ned. Lindencrona IndKnekt. 58 (1913). jfr Bergroth FinlSv. 300 (1917).
LÖJTNANTSKAP, n. (†) löjtnantsbeställning. OxBr. 10: 294 (1628). Serenius (1734, 1757; under lieutenancy).

 

Spalt L 1828 band 16, 1942

Webbansvarig