Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÄTTNAD lät3nad2, r. l. m.; best. -en; pl. (i konkretare anv.) -er; förr äv. LÄTTNA, r. l. f.
Ordformer
(-na 1846. -nad 1738 osv. -nat 17451755)
Etymologi
[vbalsbst. till LÄTTNA, v.]
1) motsv. LÄTTNA, v. 1: minskning i tyngd. Lädret (hade) undergått en väsentlig lättnad i vikt. 1NJA 1909, 1: 188. — särsk.
a) om minskning i tyngden av börda o. d.; jfr LÄTTNA, v. 1 a; särsk. hippol. om minskning av vikt som kapplöpningshäst skall bära vid löpning. 3-åriga hästar bära (vid kapplöpningen) 63 kg. .. Halfblod 3 kg lättnad. SDS 1896, nr 305, s. 3. Wiedesheim-Paul KavFullbl. 135 (1929). särsk. bildl. Jag anser Mina undersåtares kärlek, för .. den största lättnad för tyngden af Min Krona. PH 11: 597 (1779). De Geer Minn. 2: 44 (1866, 1892).
b) motsv. LÄTTNA, v. 1 b: lindring i ngt som tynger l. trycker; lisa; äv.: hjälp; äv. om mildring av stränga föreskrifter l. påbud l. av tyngande pålagor o. dyl. l. om lindring i l. befrielse från bekymmer o. d. (jfr LÄTTNA, v. 4); äv. mer l. mindre konkret. En suck av lättnad. En lättnadens suck. Lind (1738). Hurtig gerning plär behag, / Lugn och lättnad gifva. Leopold 2: 216 (1815). Lättnader i tullar och handelsrestriktioner. SvD(A) 1934, nr 208, s. 11. (†) Subsidier .. gifvas till lättnad af Pålagor för ett Land. AdP 1789, s. 643. jfr PASS-, SAMVETS-, SINNES-, TAXE-, TULL-, VISERINGS-LÄTTNAD.
2) motsv. LÄTTNA, v. 2, om förhållandet att moln l. dimma skingras, uppklarnande. PT 1846, nr 129, s. 1. SD(L) 1902, nr 186, s. 3.
3) om lindring i plågor l. smärta; jfr LÄTTNA, v. 3 b. Kolmodin TacAnn. 1: 202 (1833; bildl.). SvTyHlex. (1851, 1872). Lättnad i plågorna. Auerbach (1911). Siwertz Varuh. 70 (1926).
4) motsv. LÄTTNA, v. 5: minskning av svårigheter; underlättande av ngt mödosamt o. d. Wallquist EcclSaml. 5—8: 404 (1793). (Det) fanns .. ingen anledning att (odla nyvunna marker) .., då man icke kunde för det ökade sädesförrådet finna en motsvarande lättnad för afsättningen. Hildebrand Medelt. 1: 34 (1879). NordT 1901, s. 392. — jfr UTTALS-LÄTTNAD.
Ssgr (till 1 b): LÄTTNADS-ANFALL~02 l. ~20. (föga br.) jfr -offensiv. PT 1917, nr 188, s. 2.
-OFFENSIV, r. mil. företagen med huvudsakligt syfte att tvinga fienden att draga trupper från en annan, särskilt hotad punkt, avlastningsoffensiv. AB(B) 1916, nr 320, s. 9.

 

Spalt L 1802 band 16, 1942

Webbansvarig