Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÄTTNA lät3na2, v. -ade. vbalsbst. -AD (se d. o.); -ANDE.
Etymologi
[fsv. lätna; avledn. av LÄTT, adj.2]
1) motsv. LÄTT, adj.2 1: bliva lätt; bliva lättare än förut. BtFinlH 2: 335 (1670). Den förlust, som uppstår genom att frukten lättnar före försäljningen. LAHT 1912, s. 88. Östergren (1932). — särsk.
a) motsv. LÄTT, adj.2 1 b, om börda; särsk. bildl. (jfr b). Lider du tåligt, så känner du snart huru bördorna lättna. Wulff Petrarcab. 89 (1905).
b) motsv. LÄTT, adj.2 1 b slutet: bliva mindre svår l. tryckande l. besvärlig; äv. opers. Det ekonomiska trycket .. lättnade. Landsm. VII. 1: 34 (1888). Det har, åtminstone ekonomiskt, något lättnat för dem. Östergren (1932).
2) motsv. LÄTT, adj.2 3 d, om luft o. d.: bliva lättare l. klarare; om dimma l. moln o. d.: skingras; äv. opers. Himmelen lättnar. Adlerbeth FörslSAOB (1798). Det lättnar i skyn. Sundén (1886). Hallström Skepn. 72 (1910).
3) motsv. LÄTT, adj.2 6; särsk.
a) (numera knappast br.) motsv. LÄTT, adj.2 6 a, om fartyg: bliva mindre djupgående på grund av lossning av last. Sahlstedt (1773). Adlerbeth FörslSAOB (1798).
b) (†) bildl., motsv. LÄTT, adj.2 6 f, om kroppsdel: befrias från smärta o. d. Hans bröst lättnar. Adlerbeth FörslSAOB (1798). särsk. opers., i uttr. det lättnar ngn, ngn känner sig fri från smärta o. d.; särsk. bildl. (jfr 4). Hah! — Att det lättnar mig om bröstet / Hvar gång, som du begifver dig din kos! Mimer 1839, s. 246.
4) motsv. LÄTT, adj.2 7: bliva lättare l. mindre betryckt. Samvetet lättnar therigenom. Lind (1749). Heinrich (1814). — särsk. om stämning: bliva mindre tryckt; jfr 2. Östergren (1932).
5) motsv. LÄTT, adj.2 10: bliva mindre mödosam. Efter hand lättnade arbetet. Adlerbeth FörslSAOB (1798).
6) (mindre br.) motsv. LÄTT, adj.2 14: bliva svagare l. lindrigare. Smärtan lättnar. Cannelin (1921).
Särsk. förb.: LÄTTNA PÅ10 4. till 2, opers. Det tycks lättna på nere i söder. Östergren (1932).
LÄTTNA UPP10 4, äv. OPP4.
1) till 2; äv. opers. Adlerbeth FörslSAOB (1798; opers.). (Morgondimman) lättnade upp. Annerstedt Bild. 39 (1879).
2) till 4. Hennes sinne lättnade upp. Larsson i By StugFolk 135 (1930). Östergren (1932). särsk. till 4 slutet. Stämningen lättnade upp. Östergren (1932).

 

Spalt L 1801 band 16, 1942

Webbansvarig