Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÄTTELIG, adj.; adv. =, -A, -EN, -T, se LÄTTELIGEN.
Ordformer
(lätl- 1698. lättl- 1642. lättel- 1561c. 1755. n. sg. -lighit 1590)
Etymologi
[fsv. lätliker, lättelikin; jfr d. lettelig, isl. léttligr; av mnt. licht(e)lik; avledn. av LÄTT, adj.2]
(†) = LÄTT, adj.2 10. PPGothus Und. H 8 b (1590). Schultze Ordb. 2549 (c. 1755). — särsk. = LÄTT, adj.2 10 d; äv. med inf. (med l. utan att) l. med till o. inf.; äv. med inf. i pass. Svart G1 79 (1561). (Hetta i hjärtat) Then .. / .. ey aff Wijnbärs Safft til läskias lättligh är. Palmchron SundhSp. 48 (1642). Rosenfeldt Tourville 97 (1698).

 

Spalt L 1796 band 16, 1942

Webbansvarig