Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÄTTA, sbst.4, f.; pl. -or.
Etymologi
[jfr ä. d. lætte, lette; sidoform till LATTA; jfr LÄKT]
(†) träribba, latta. Risingh LandB 51 (1671).
Ssg: LÄTTE-STEGE. (†) stege gjord av träribbor. IErici Colerus 2: 97 (c. 1645).

 

Spalt L 1787 band 16, 1942

Webbansvarig