Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÄST läs4t, sbst.2, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er32 ((†) = (SkrGbgJub. 6: 77 (1587)); -ar Schroderus Comenius 756 (1639)).
Etymologi
[fsv. läst, f., motsv. d. læst, isl. lest; av ffris. hlest, last; besläktat med LAST, sbst.2]
1) (förr) visst enhetsmått för fartygs dräktighet, i ä. tid utgörande vanl. tolv (men äv. flera) gånger ngt vid partiförsäljning av ett varuslag vanligt mått, senare i Sv. bestämt till vikten av 18 skeppund (2400 kg) (svår läst). Thet är ett gott Skip och vm Trettije Läster, till Ladning. G1R 15: 193 (1543). Fartyg under 50 läster. PH 5: 3244 (1752). Chapman Skeppsb. 88 (1775: svår läst). jfr KANAL-, NY-LÄST m. fl.
2) rymdmått motsv. en läst (i bet. 1); numera bl. användt i fråga om träkol o. därvid numera motsv. 20 hl. SthmSkotteb. 3: 193 (1521). xv lesther lösth malth, xij tynner j lesthen. G1R 4: 36 (1527). Edberg TräB 164 (1929). jfr HANDELS-, KOL-, PUND-LÄST m. fl.
Ssgr: A: (1) LÄST-AVGIFT~02 l. ~20. (läst- 1803 osv. läste- 18061829) sjöt. viss avgift till sjömanshus, konsulat o. d. som, beräknad i förhållande till lästetalet l. motsv. mått, erlägges av fartyg som anlöper en hamn; numera förekommande bl. i Finl. CommercecollKung. 29/7 1803, s. 1. En läst-afgift af en rubel silfver per läst. SPF 1852, s. 445. Herlitz Stadsförv. 1830 223 (1924).
(jfr 2) -MÅTT. skogsv. i fråga om träkol. JernkA 1824, s. 352. Bergroth (1887).
(1) -PÄNNINGAR, pl. (läst- 1826. läste- 1668) (†) om lästavgift. BtHforsH 3: 80 (1668). SFS 1826, SärskBl. s. 97.
-TAL, -TALS, se C.
B (†): LÄSTA-TAL, se C.
C: LÄSTE-AVGIFT, se A.
(2) -LAND. (läste- 1545. läster- 1725) (†) ss. ytmått för jord: så mycket jord som motsvarar utsäde av en ”läst”. G1R 17: 530 (1545). Agner Ört. 27 (1725).
-PÄNNINGAR, se A.
-TAL. (läst- 1773 osv. lästa- 1730. läste- 1527 osv.)
1) (förr) sjöt. till 1: tal angivande fartygs dräktighet i läster l. nyläster; tonnage. Arnell Stadsl. 508 (1730; efter handl. fr. 1722). (Arendals) handelsflotta är till lästetalet den betydligaste i hela Norden. Roth 1Geogr. 114 (1886).
2) (†) till 2: antal ”läster”. G1R 4: 37 (1527). Hallenberg Mynt 204 (i handl. fr. 1538). Anm. I Siöl. 1667, Skipl. 5, o. Rajalin Skiepzb. 6 (1730) förekommer formen lastetal resp. lasttal, vilket torde bero på sammanblandning med last, sbst.2
(2) -TALS, adv. (läst- 1613. läste- 16131887) (†) (efter uppmätning) i ”läster”. RA II. 1: 294 (1613). Köpenskap .. sker .. Lestetals; eller medh mindre mått. L. Paulinus Gothus MonPac. 770 (1628). Schybergson FinlH 1: 193 (1887; om medeltida förh.).
D (†): LÄSTER-LAND, se C.

 

Spalt L 1758 band 16, 1942

Webbansvarig