Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÄRK lær4k, sbst.2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[urspr. samma ord som LÄDDIKA; se under KIST-LÄRK]
(starkt bygdemålsfärgat, i vissa trakter) = KIST-LÄRK. Då allt var sorteradt, inlästes hela skatten i lerken på en skinnklädd .. koffert. Carlén Ensl. 1: 30 (1846). Därs. 203.

 

Spalt L 1727 band 16, 1942

Webbansvarig