Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LÄCKAGE läka4ʃ, n. (Lind (1749) osv.) ((†) r. l. m. l. f. RP 11: 390 (1646), ÖoL (1852)); best. -et (ss. r. l. m. l. f. -en); pl. = l. -er.
Ordformer
(leck- (-cc-) 16461892. lek- 1856. läck- c. 1755 osv. läk- 17491788. -age 1646 osv. -asch 1889. -asie (-sj-) 17491798)
Etymologi
[jfr d. lækage; av nt. leckasie l. holl. lekkage; jfr eng. leakage; avledt med den fr. ändelsen -age av LÄCKA, v. — Jfr LACKAGE]
(i sht i fackspr.)
1) förhållandet att ngt läcker.
a) motsv. LÄCKA, v. 1: bortrinnande l. minskning på grund av läcka i förvaringskärl o. d., läckande, läckning, avgång. Lind (1749). Leccage, afgång på våta varor. Zettersten AnmMynt 165 (1771). De förluster, som blifva en följd af läckage vid denna oljas förvaring. TT 1871, s. 37. Oljegasen brinner bättre vid lågt än vid högt tryck, hvilket gör att läckage vid ledningar och dylikt blir mindre än för stenkolsgasen. Därs. 1872, s. 142. 2NF 18: 1215 (1913). jfr (†): Han har lidit et så stort leccage på blod. Altén Landförv. 88 (1795). särsk.
α) bildl.; särsk.: utsippring av sådant som bort hållas hemligt. Tidningar .. måste taga sin tillflykt till chiffer eller codes för att förhindra ”läckage”. 2UB 3: 536 (1897).
β) (†) i allmännare o. oeg. anv.: förlust. Dedh små kopparmyntet giör stoor leckage. RP 11: 390 (1646).
b) motsv. LÄCKA, v. 3: förhållandet att förvaringskärl osv. läcker, läckande, läckning. Läckage säges ett fastage hafva, då dess innehåll småningom utflyter. Ekbohrn NautOrdb. (1840). Läckaget på avgasningsröret. SvD(A) 1929, nr 50, s. 6.
2) konkret: vad som rinner bort gm läckning; förlust gm dylikt bortrinnande. Bladh (o. Hornstedt) 63 (1799). Golfvet under klosetten skall vara beklädt med zinkplåt med uppvikna kanter, för att upptaga möjligt läckage. Palmberg Hels. 207 (1889). Leccage .. å inkomma kärl, får ej före tullbehandling genom påfyllning ersättas. Stålhane Förf. 751 (1892).
3) ersättning för förlust gm läckning. För arrack, romm, franskt brännvin, vin och sirap på fastager (åtnjute ägaren) tre procent i läckage. SPF 1839, s. 92. Klausulen ”fri från läckage” anses .. icke vara tillfylles (för att upphäva abandonrätten) .. utan skall anmärkningen (för sådant ändamål) .. uttryckligen innehålla, att kärlen vid inlastningen varit bristfälliga. Lang FinlSjör. 1: 474 (1890). SFS 1912, s. 751.

 

Spalt L 1503 band 16, 1941

Webbansvarig