Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LYMF- l. LYMFO-.
Etymologi
[av nylat. lymph- resp. lympho-; till lat. lympha (se LYMFA)]
ss. första led i ssgr, betecknande visst samband med lymfan.
Ssgr (anat., med.): A: LYMF-ADENIT lym1fadeni4t l. 0104, r.; best. -en; pl. -er. [av nylat. lymphadenitis; till gr. ἀδήν, körtel] lymfkörtelinflammation. Wretlind Läk. 6: 135 (1898).
-ADENOM lym1fadenå4m l. 0104, n.; best. -et; pl. =. [av nylat. lymphadenoma; till gr. ἀδήν, körtel] lymfom. Hygiea 1872, s. 110.
-ANGIOM lym1faŋgiå4m l. 0104, n.; best. -et; pl. =. [av nylat. lymphangioma; till gr. ἀγγεῖον l. ἄγγος, kärl] kärlsvulst utgående från lymfkärl. FörhLäkS 1886, s. 6.
-ANGIT lym1faŋgi4t, r.; best. -en; pl. -er. [av nylat. lymphangi(i)tis; till gr. ἀγγεῖον l. ἄγγος, kärl] lymfkärlsinflammation. KFÅb. 1912, s. 119.
B: LYMFO-CYT lym1fosy4t l. -få- l. -fω-, r.; best. -en; pl. -er. [jfr t. lymphocyt, eng. lymphocyte; jfr med avs. på senare ssgsleden FAGOCYT] i lymfatisk vävnad bildad cell (leukocyt). 2NF 16: 282 (1911).
-SARKOM1004, n.; best. -et; pl. =. [jfr t. lymphosarkom] sarkom som utgår från lymfatisk vävnad. NF (1886).

 

Spalt L 1316 band 16, 1941

Webbansvarig