Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LYBSK lyb4sk l. lyp4sk, l. LYBECKSK ly4bäksk, ngn gg LYBECKISK ly4bäkisk, förr äv. LYBESK l. LYBISK, adj. ((†) n. = (TullbSthm 14/10 1557 (: Lybbisch lachen), Stämpelordn. 1687, s. B 1 b)). adv. -T.
Ordformer
(förr äv. li-, lu-, lü-; förr äv. lybb- osv. lübeckisk 1855. lybecksk 1644 (: lybegskt, n.) osv. lybesk (-isk) 15241687. lybsk 1523 (: lypske, pl.) osv. lüffs 1543. — ss. substantiverat n. liberst 1554; lybbest 1560)
Etymologi
[fsv. lybsker, libsker, lybesker; jfr fnor. lybesk; av mnt. lubisch (varav t. lüb(i)sch); till namnet på den tyska staden LYBECK]
(numera företrädesvis i fackspr.) som härstammar från l. är hemmahörande i l. (urspr.) tillvärkad i den tyska staden Lybeck. Lybskt l. lybeckskt grå l. grått, se GRÅ 1 b. Lybsk skinka (kok.), ett slags rökt skinka (som urspr. framställdes i norra Tyskland o. exporterades över Lybeck). RA I. 1: 6 (1523). Eett lybsktt skipp. HH XIII. 1: 169 (1564). Lybesch Ööl. SthmStadsord. 1: 9 (1620). Altarskåp, utförda af lybska mästare. PT 1910, nr 242 A, s. 3. — särsk.
a) [jfr fsv. clxxv marker lybischa; se vidare DANSK, adj.1 b] (förr) numism. om mynt: som (präglats i o.) var gångbart i Lybeck; särsk. i uttr. (så l. så många) skillingar, mark l. dyl. lybsk l. lybske, (så l. så många) skillingar osv. i lybskt mynt. G1R 24: 80 (1553). 60000 mark Lybske. Svart G1 72 (1561). En Lybsk .. skilling är 4 öre kmt. Spegel 420 (1712). 12 penningar Lybsk. Zettersten AnmMynt 77 (1771). Jungberg (1873).
b) (†) i substantivisk anv.: lybeckare; i pl. särsk. om invånarna (i sht de styrande) i Lybeck under hanseförbundets tid. G1R 2: 16 (1525). Ty förskickade the Lübeska theras Sendebudh, Herman Israel til Konung Gustaff. Girs G1 48 (c. 1630). Petter Högz, en lubesk, hades nu widere fram för rätte. BtÅboH I. 4: 161 (1632). Franzén Skald. 3: 351 (1824, 1829; om förh. på 1500-talet).
c) [fsv. lybist, n.] (†) i n. sg. i substantivisk anv., om visst slags kläde från Lybeck. KlädkamRSthm 1554 K, s. 53 b. Därs. 1560 A, s. 2 b.
d) (†) i utvidgad anv.: hanseatisk. The lybske .. städer. G1R 28: 289 (1558).
Ssgr: A (†): LYBESK-GRÅ l. -GRÅTT, n. (lybes(k)- 15941659. lybest- 15851628. lybsk- 1596) ett slags grått kläde från Lybeck; jfr GRÅ 1 b. KlädkamRSthm 1585 D, s. 18 b. BoupptSthm 3/12 1659.
B (†): LYBEST-GRÅ, se A.
C: LYBSK-GRÅ, se A.
-ÖL. (lybsk- 1906. lybskt- 1787) (förr) SÖdmann (1787) hos BBergius PVetA 1780, 2: 265. Lundegård DrMarg. 2: 149 (1906).
D (†): LYBSKT-ÖL, se C.
Avledn. (†): LYBSKER l. LYBISKER, m.; pl. =. (lybsker 15241526. lybisker 1615) lybeckare. G1R 1: 199 (1524). SUFinlH 5: 27 (1615).

 

Spalt L 1262 band 16, 1941

Webbansvarig