Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LUTT, se lott, sbst.2

 

Spalt L 1254 band 16, 1941

Webbansvarig