Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LURENDREJERI 1rendräj1eri4, äv. 30~002, förr äv. LURENDRÄGERI l. LORENDRÄGERI, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er (2RA 1: 42 (1719) osv.) ((†) = (RP 7: 228 (1638)); -en Schmedeman Just. 1552 (1699), Oelreich 761 (1756)).
Ordformer
(loren- 16381667. lorn- 1640. lurden- 1636. luren- 1658 osv. låren- 1652. -dregery 1667. -dre(i)jeri(j) 1640 osv. -dräg(h)eri(j) (-ie) 16361872. -dräjeri 1815)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. lurendrejeri; av nt. lurrendreierie l. holl. lorrendraaierij; till LURENDREJA]
(utom i juridiskt spr. i Finl. samt bildl. företrädesvis om ä. förh.) olovligt införande (l. utförande) av varor till (resp. från) ett land o. d., särsk. utan erläggande av stadgad tull o. d., smuggling, smuggleri. RP 6: 143 (1636). FFS 1922, s. 625. — särsk.
a) (†) i uttr. spela lurendrejeri, göra sig skyldig till smuggling. RP 8: 13 (1640).
b) (†) i uttr. fara på lurendrejeri, fara på smugglarfärd. Sahlstedt TuppSag. 23 (1759).
c) (†) konkret: smuggelgods. Murbeck CatArb. 1: 101 (c. 1750). Blix SvFinance 146 (1797).
d) bildl., övergående i bet.: bedrägeri, fusk. Apoteket Lokatten .. har varit utsatt för ett .. försök till lurendrejeri i syfte att komma åt opium. AB(C) 1929, nr 44, s. 1.
Ssgr (utom i juridiskt spr. i Finl. samt bildl. företrädesvis om ä. förh.): LURENDREJERI-BESLAG. jfr BESLAG II 1 a. Carlén Rosen 53 (1842).
-BROTT. smuggleriförseelse. FörordnLurendr. 1799, s. A 3 b. FFS 1920, s. 858.
-FÖRORDNING. (förr) konkret: förordning (se d. o. 3) mot smuggleri. LBÄ 39—41: 45 (1800). SvH 7: 313 (1903).
-GODS. smuggelgods. Porthan BrCalonius 193 (1795). Carlén Köpm. 2: 63 (1860).
-MÅL. rättegångsmål angående smuggling. Calonius 4: 128 (1796).
-STADGA, r. l. f. (förr) jfr -FÖRORDNING. SvH 7: 222 (1902).
(d) -TRAFIK. om bedrägerier. Lurendrejeritrafiken med etsningar. SvD(A) 1932, nr 97, s. 3.
-VARA, r. l. f. i sht i pl.; jfr -GODS. Fennia XVI. 3: 44 (1761). EkonS 1: 144 (1891).

 

Spalt L 1217 band 16, 1941

Webbansvarig