Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LURENDREJA 3ren~dräj2a, förr äv. LURENDRÄGA, v. -ade ((†) pr. ind. sg. pass. -es Nicander GSann. 87 (1767)). vbalsbst. -ANDE, -ERI (se d. o.), -NING (†, TörngrenMål. 451 (1802), Carlén Köpm. 2: 29 (1860)); -ARE (se d. o.), -ERSKA (föga br., Trolle-Wachtmeister Ant. 1: 64 (1807), Östergren (1932)).
Ordformer
(-dreja 1761 osv. -dräga 17411872. -dräja 17781905. Se äv. under LURENDREJARE, LURENDREJERI)
Etymologi
[jfr d. lurendreje; med anslutning till LURA, v.2, lånat av nt. lurrendreien l. holl. lorrendraaien, bedraga, smuggla, av det holl. uttr. ieman eene loer draaien, bedraga ngn, till holl. loer, trasa, lump, o. draaien, vrida, sno (jfr DREJA). Ordet har urspr. användts om förfalskning av tågvärk l. tyg]
olovligt införa l. utföra (varor) till resp. från ett land o. d., smuggla; med avs. på vara som icke får in- l. utföras l. som införes resp. utföres utan erläggande av stadgad tull l. dylik avgift; numera nästan bl. (företrädesvis om ä. förh. samt bildl.) utan obj. l. i uttr. lurendreja ngt till l. från en plats o. d., förr äv. lurendreja med ngt. Serenius (1741). Förr förtullade man, nu lurendräges i Skären. Nicander GSann. 87 (1767). GJEhrensvärd Dagb. 2: 346 (1779: med). Calonius Bref 268 (1797). Norrsk tobak, .. Engelska tyger och specerier lurendrejades i öfverflöd. Lignell Dal 2: 174 (1852). Lurendräjadt gods. Schöldström Zigzag 301 (1895). Östergren (1932). — särsk. bildl. Björnståhl Resa 3: 100 (1778). Man bör inte genom likbränning .. lurendreja sin kropp förbi maskarnas skafferi. Hedenstierna FruW 262 (1890).
Särsk. förb. (företrädesvis i fråga om ä. förh.): LURENDREJA FRAM1010 4. bildl.: smussla fram (ngt). Wrangel TegnKärlekss. 253 (cit. fr. 1802). 3SAH XLVIII. 2: 49 (1840).
LURENDREJA IN 1010 4. smuggla in; jfr INLURENDREJA. Sahlstedt SagTupp. 13 (1758). NDA(A) 1931, nr 134, s. 1 (i bild). särsk.
a) med avs. på person. Crusenstolpe Mor. 2: 214 (1840). NDA(A) 1931, nr 134, s. 1. särsk. refl.: praktisera sig in. Ridderstad Samv. 2: 245 (1851).
b) bildl. 3SAH XLVII. 2: 22 (1836). Blanche Bild. 1: 110 (1863).
LURENDREJA TILL. (†) smuggla (ngt) till (ngn l. sig). Kalm Resa 3: 168 (1761). särsk. refl., bildl., i uttr. lurendreja sig till ngt, narra sig till ngt. Cygnæus 3: 298 (1861).
LURENDREJA UT1010 4. smuggla ut (ngt). Weste (1807).

 

Spalt L 1216 band 16, 1941

Webbansvarig