Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LUNARISK luna4risk l. lɯ-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. lunarisch, av lat. lunaris (se LUNAR)]
1) astr. = LUNAR. Itt Lunariskt åår (dvs. månår). Muræus Arndt 4: 73 (1648). Cannelin (1921).
2) (†) om person: för vars levnadsöden månens ställning vid vederbörandes födelsestund var avgörande enligt den medeltida astrologien. The som Lunariske och Jovialiske äre, skole aff mykyn Siukdom twingadhe .. warda. GOlai Cal. (Ee 3 b) (1588).

 

Spalt L 1191 band 16, 1941

Webbansvarig