Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LOVENDRUNK, m.
Etymologi
[förra ssgsleden möjl. av mnt. louwe, lejon; senare leden av mnt. drunk, dryck (se DRUNK)]
(†) stor (”ordentlig”, ”rejäl”) dryck (se d. o. 2). Aff thetta (dvs. honung o. vatten) giff then förmeente Jungfrun til dricka, en god Lofwendrunck om Afftonen, när hon wil gå til hwijlo. Hildebrand MagNat. 91 (1650). Moræus Schonæus 398 (c. 1685).

 

Spalt L 1110 band 16, 1941

Webbansvarig