Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LOVE 3ve2, sbst.2, stundom LOV 4v, sbst.6, r. l. m.; best. -en; pl. -ar ((†) -er, Visb. 2: 367 (c. 1600)); förr äv. LOGA, sbst.2, r. l. f.; best. -an; förr äv. LOG, sbst.3, l. LOGE, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; förr äv. LO, sbst.7, r. l. m.; best. -n.
Ordformer
(lo 1846 (: handlon, sg. best.). log 1757 (: handlogs, gen.). log(h)a c. 1600 (: handloghan, sg. best. nom.)1755 (: hand-logan, sg. best.). log(h)e 1579 (: Hande-loghe)1773. logar, pl. 1732 (: handlogarne). logen, sg. best. 1777 (: handlogen). lov (-f) 1844 (: handlof)1932. love (-fv-) c. 1755 osv. loven, sg. best. 1681 osv. loofver, pl. c. 1600)
Etymologi
[fsv. love, handens insida, motsv. ä. d. lov(e), loe, lue, d. haandlove, handlove, isl. lófi, got. lōfa, eng. loof (jfr feng. glóf, eng. glove, handske); besläktat med fht. laffa, handens insida, årblad, ry. lapa, tass (jfr LABB, sbst.1), samt med LOV, sbst.3]
1) (numera knappast br.) om handens insida; äv. om björnens ram, labb (se LABB, sbst.1 1). Vp då reess den hwite Biörn och klapper honom (dvs. jägaren) medh sine loofwer. Visb. 2: 367 (c. 1600). Verelius 162 (1681). Sundén (1886). jfr HAND-LOV(E).
2) (numera föga br.) handled, handlove (se d. o. 2). Dähnert (1784). Dalin (1853). (Bonden, hos vilken inbrottet gjordes) låter svärdet falla ned öfver handen (på tjuven), så att den skars af vid lofven. Landsm. V. 6: 73 (1885). Östergren (1932).

 

Spalt L 1108 band 16, 1941

Webbansvarig