Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LOTTA lot3a2, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[efter marketenterskan Lotta Svärd i Runebergs dikt med samma namn (SSkr. 5: 22 (1860))]
landstormskvinna, landstormslotta; urspr. om medlem av kvinnoföreningen ”Lotta Svärd” i Finl. (med uppgifter motsvarande en landstormsförenings). Landstormsmann. 1924, s. 208 (om förh. i Finl.). Därs. 1926, s. 297.
Ssgr: LOTTA-KÅR, -ORGANISATION, -RÖRELSE(N).

 

Spalt L 1093 band 16, 1941

Webbansvarig