Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LOKOMOTOR lωk1ωmω4tor l. 1-, äv. lok1– l. 1-, l. -om- l. -åm-, äv. -mω3tor2, r.; best. -n; pl. -motorer -mωtω4rer.
Etymologi
[av t. lokomotor; jfr eng. locomotor; av lat. locus (se LOKUS) o. motor (se MOTOR)]
järnv. järnvägsfordon försett med motor för fordonets framdrivande o. huvudsakligen avsett för vagnväxling. 2SJ 1: 509 (1931).
Ssg: LOKOMOTOR-TÅG. järnv. framfört av lokomotor. SJFörf. Särtr. 2, Tillägg 3, s. 2 (1935).

 

Spalt L 1052 band 16, 1941

Webbansvarig