Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LOK, adj.
Etymologi
[av ovisst urspr.]
(†) om mark o. d.: besvärlig, oländig? Iagh skall ledan (dvs. en drinkare) i lokan skogh. Rondeletius 20 (1614).

 

Spalt L 1040 band 16, 1941

Webbansvarig