Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LOBASKER, m.
Etymologi
[jfr nt. lobatsch (Frischbier PreussWb. (1883)), mht. lubetsch, enfaldig stackare, glop, narr; jfr äv. Dania 3: 101 (1895)]
(†) dumbom? Du måtte då vara en rasande dumm Lobasker, som intet har förnuft til at raisonnera med. Modée FruR 89 (1738).

 

Spalt L 1008 band 16, 1941

Webbansvarig