Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LIVMODER li3v~mω2der, r. l. f.; best. -dern, äv. -dren; pl. (mera tillf.) -mödrar (VetAH 1761, s. 306, Krusenstjerna Fattigadel 2: 88 (1936)).
Etymologi
[jfr d. livmoder, nor. livmor, ävensom t. gebärmutter; av LIV II 4 a o. MODER]
anat. det organ hos kvinna l. honliga däggdjur i vilket det befruktade ägget utvecklas till foster; jfr KVED, sbst.1 2. Hiärne Suurbr. 26 (1679). Cederschiöld QvSlägtl. 1: 83 (1836). Livmodern (uterus) har formen och storleken av ett medelstort päron, som blivit tillplattat framifrån bakåt. Broman Männ. 2: 255 (1925).
Ssgr (i sht med. resp. anat.): A: LIVMODER-BAND. band (se BAND, sbst.1 14) som förenar livmodern med omgivande organ; särsk. dels i uttr. breda livmoderbanden (l. breda livmoderbandet), det dubbelveck av bukhinnan som innesluter livmodern o. äggledarna o. vid vilket äggstockarna äro fästa; dels runda livmoderbanden, de två runda, av glatt muskulatur bestående strängar, som sammanbinda livmodern med ljumskpartiet. Thorell Zool. 1: 292 (1860). Essen-Möller KvinnlUnderl. 20 (1932).
-BLÖDNING. (livmoder- 1866 osv. livmoders- 1880) Hygiea 1866, s. 451. (Livmoderkräftans) mest framträdande symptom äro lifmoderblödningar. Hallin Hels. 2: 519 (1885).
-BOTTEN. (livmoder- 1785 osv. livmoders- 1785) den övre (framåtböjda) välvningen av livmodern. Schützercrantz 1Förlossn. 160 (1785).
-BRISTNING. Cederschiöld QvSlägtl. 2: 193 (1837).
-FLUSS. slemflytning från livmodern. Cederschiöld QvSlägtl. 3: 291 (1839).
-FRAMFALL~20 l. ~02. DuodSanal. (1885). Lifmoderframfall består däruti, att lifmodern stjälper sig in i skidan och framträder genom blygdöppningen. Bohm Husdj. 109 (1902).
-HALS. (livmoder- 1860 osv. livmoders- 1906) den nedre o. smalare delen av livmodern. Thorell Zool. 1: 293 (1860). Essen-Möller KvinnlUnderl. 16 (1932).
-HORN. zool. om hornliknande utskott på livmoderns främre del i honliga däggdjurs livmoder. Lundberg HusdjSj. 394 (1868). VerdS 116: 33 (1903).
-INFLAMMATION. (livmoder- 1868 osv. livmoders- 1880) Lundberg HusdjSj. 427 (1868).
-KATARR. TLäk. 1834, s. 240.
-KNAPP, r. l. m. (†) = -TAPP. Schützercrantz 1Förlossn. 157 (1785). DuodSanal. (1885).
-KROPP. om livmoderns huvudmassa; den övre delen av livmodern (till skillnad från ”halsen”). Schützercrantz 2Förlossn. 200 (1786).
-KRÄFTA, r. l. f. (livmoder- 1839 osv. livmoders- 1900 osv.) jfr KRÄFTA, sbst. 5. Cederschiöld QvSlägtl. 3: 317 (1839).
-LEVER. (†) om moderkakan. Schützercrantz 2Förlossn. 99 (1786).
-MUN. (livmoder- 1785 osv. livmoders- 1911) livmoderns mynning i slidan. Schützercrantz 1Förlossn. 162 (1785).
-SPRUTA, r. l. f. för sköljning av livmodern. Auerbach (1911).
-TAPP. om den i slidan nedskjutande koniska ändan av livmodern; modertapp. Essen-Möller KvinnlUnderl. 16 (1932).
-VATTEN. (mindre br.) vatten som omger fostret i livmodern, barnvatten, fostervatten. Schützercrantz 2Förlossn. 122 (1786).
B (mindre br.): LIVMODERS-BLÖDNING, -BOTTEN, -HALS, -INFLAMMATION, -KRÄFTA, -MUN, se A.

 

Spalt L 929 band 16, 1941

Webbansvarig