Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LITORINA- lit1ωri3na~ l. li1-, l. -or- l. -år-.
Ordformer
(äv. litto-)
Etymologi
[av nylat. Lit(t)orina (till lat. lit(t)us (gen. -toris), strand), namn på visst släkte av strandsnäckor, vilkas förekomst är karakteristisk för det hav som på grund därav benämnts ”litorinahavet”]
i ssgr; äv. elliptiskt för LITORINAHAVS-.
Ssgr (geol.): LITORINA-GRÄNS. angivande litorinahavets största utbredning. BihVetAH XVIII. 2: nr 1, s. 112 (1892).
-HAVET. det hav som under större delen av den postglaciala periodens senare hälft upptog det baltiska bäckenet; vanl. uppfattat ss. egennamn. Nathorst JordH 1046 (1894).
-LERA. avsatt i litorinahavet. Nathorst JordH 1048 (1894).
-TID(EN). den tid varunder litorinahavet existerade. BihVetAH XVIII. 2: nr 1, s. 15 (1892).
-VALL. strandvall avlagrad av litorinahavet. JmtFmT 2: 215 (1901).

 

Spalt L 856 band 16, 1940

Webbansvarig